Հարթակ 3KL՝
էլեկտրոնային ուսուցման համակարգ (ԷՈՒՀ), որը թույլ է տալիս ստեղծել ուսումնական դասընթացներ և կազմակերպել ուսումնական գործընթացը

ԷՈՒՀ հարթակ, որն ընտրում են կորպորատիվ հատվածի, բուհերի, քոլեջների, լրացուցիչ կրթության ոլորտի մասնագետները;

ԷՈՒՀ 3KL-ի առավելությունները

 • Հարմարեցում կրթական ծառայությունների շուկայի կարիքներին:

 • Անսահմանափակ ձևափոխման հնարավորություններ ըստ պատվիրատուի խնդիրների և կարիքների:

 • Չկա սահմանափակում օգտատերերի, անձնական էջերի և դասընթացների քանակի վերաբերյալ

 • Ներկառուցված դասընթացների և նյութերի խմբագիր: Մեդիա բովանդակության օգտագործում:

 • Խաչաձև հարթակայնություն և մասշտաբայնություն: Ամպային և սերվերային լուծում

 • Ինտեգրում գրադարանային համակարգերի, վեբինարների, սոցիալական ցանցերի հետ

 • Ուսումնական գործընթացի ավտոմատացման և կոնտինգենտի պահպանման գործիքներ

 • Հաշվետվություններ, պորտֆոլիո, իրավասությունների համակարգ և գեյմիֆիկացման տարրեր

Ընկերություններին և կազմակերպություններին 

 • Պրոդուկտի արտաքին տեսքի կարգավորման ճկունություն և դրա հարմարեցում կազմակերպության բիզնես գործընթացներին
 • Անձնակազմի վերապատրաստման, ներքին ուսուցման և զարգացման ծրագրերի իրականացման գործիքակազմ
 • Մոտիվացյոն գործիքներ և գեյմիֆիկացում
 • Բջջային սարքերին ադապտացման առկայություն
 • Ինտեգրում արտաքին պրոդուկտների և տվյալների բազաների հետ
 • Կադրային ռեզերվի իրացում
 • Գործընկերների անձնակազմի ուսուցման հնարավորություն
ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ

Բուհերին

 • Համապատասխանում է պետական կրթական ստանդարտի պահանջներին
 • Հարմար է ինչպես առերես ուսուցմանը աջակցելու, այնպես էլ հեռավար ուսուցման լիարժեք կազմակերպման համար
 • Ուսումնական գործընթացի ընթացքը ֆիքսելու լայն ֆունկցիոնալ
 • Գործիքների մեծ ընտրություն բոլոր տեսակի պարապմունքների համար և գնահատման ֆունկցիոնալ
 • Գրադարանային համակարգերի հասանելիություն
 • Ինտեգրում պրոկտորինգի և գրագողության ստուգման հետ
 • Ուսանողի և դասախոսի պորտֆոլիո
ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ

Թրեյնինգ կենտրոններին 

 • Դասընթացների լիարժեք ցուցափեղկ՝ ուղղությունների և դասընթացների կառուցվածքը կազմակերպելու համար
 • Դասընթացների վճարումների ընդունման համակարգ և վճարային համակարգերի հետ ինտեգրում
 • Փոխազդեցության բոլոր տեսակները՝ թեստեր, անհատական ​​և խմբային աշխատանքներ, մեդիա բովանդակություն
 • Առաջադիմության և հաճախումների մատյան, ամփոփիչ թերթիկ, ուսանողական գրքույկ: Ուսումնական գործընթացի ավտոմատացում
 • Կոնտինգենտի պահպանում. իրադարձությունների մասին ավտոմատ ծանուցումներ ուսանողներին, դասախոսներին կամ համադրողներին
 • Հավաստագրեր, մրցանակներ, գեյմիֆիկացիաի գործիքներ
ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ

Քոլեջներին

 • Հարմար է ինչպես առերես ուսուցմանը աջակցելու, այնպես էլ հեռավար ուսուցման լիարժեք կազմակերպման համար
 • Տեքստային և գրաֆիկական նյութեր, մեդիա բովանդակություն, անհատական ​​և խմբային աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, այդ թվում՝ խաչաձև գնահատմամբ
 • Ֆորումներ, հաղորդագրությունների փոխանակում, չաթեր, կապ դասախոսի հետ: Այլ վեբինար սենյակների ինտեգրման հնարավորություն
 • Էլեկտրոնային առաջադրանքներ՝ գնահատմամբ և ստուգատեսով, առաջադիմության և հաճախումների մատյան, ամփոփիչ թերթիկ, ուսանողական գրքույկ
 • Ունկնդիրների, համադրողների, ծնողների և դասախոսների ավտոմատ ծանուցման հնարավորություն ուսման առաջընթացի մասին
 • Ունկնդիրների տեղաշարժի ավտոմատ կառավարում ըստ դասընթացի նյութերի
 • Ուսումնական ծրագրի հիման վրա էլեկտրոնային դասընթացներին ունկնդիրների բաժանորդագրման և ապաբաժանորդագրման ավտոմատիզացում: Ակադեմիական խմբեր, ամփոփիչ թերթիկներ, ուսանողական գրքույկներ, առաջընթացի և հաճախումների հաշվետվություններ:
ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ

50+

ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ՄՈԴՈՒԼ

ուղղորդված օգտատերերի պահանջներին

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ՉԿԱՆ

Հարթակում գրանցված ունկնդիրների քանակի

14

ՏԱՐԻ

էլեկտրոնային ուսուցման համակարգերի
շուկայում

®

ԷՈՒՀ 3KL
գրանցված ապրանքանիշ; Պրոդուկտը գրանցված է Ռուսական ԾԱ ռեգիստրում, №7069, գրանցման ամսաթիվ 07.10.2020

©

ՕՏԿՐԻՏԻԵ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԻ
Հանդիսանում է ԷՈՒՀ 3KL-ի հեղինակային իրավունքի սեփականատեր: Վկայական №2019665610


ԷՈՒՄ 3KL Պրոդուկտի հնարավորությունները

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՓԵՂԿ

Դասընթացների կատալոգ՝ բաժինների և ենթաբաժինների կարգավորվող կառուցվածքով: Դասընթացների որոնման աջակցություն ըստ լրացուցիչ դաշտերի, զտում և տեսակավորում:

ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ

Հարթակի արտաքին տեսքի ճկուն հարմարեցումը կազմակերպության պահանջներին ներառված է պրոդուկտի բազային մատակարարման մեջ:

ԱՎՏՈՐԻԶԱՑՈՒՄ

Փակ դասընթացները հասանելի են միայն գրանցված օգտատերերին և նրանց մոտ բաժանորդագրության առկայության դեպքում: Երկգործոն ավտորիզացում:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋԵՐ

Մոդուլային անձնական էջ: Ուսումնասիրվող և ավարտված դասընթացների ցուցակներ, տրված վկայականներ և ստացած մրցանակներ: Նպատակների և ձեռքբերումների պորտֆոլիո:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԴԻԶԱՅՆԵՐ

Դասընթացների ստեղծում՝ ինչպես ցանկի, այնպես էլ ուսումնական նյութերի մակարդակով: Օգտատերերի շարժման հետագծերի ուղղորդում ըստ դասընթացի նյութերի:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թեստեր, առաջադրանքներ, ֆորումներ, դասախոսություններ, սեմինարներ, հարցումներ, հարցաթերթիկներ և չաթեր: Կողմնակի նյութերի ներբեռման աջակցություն, այդ թվում՝ Scorm և TinCan: Ինտեգրում վեբինար հարթակների հետ:

H5P ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԿՈՆՏԵՆՏ

Լրացուցիչ կոնստրուկտոր ներկառուցված նյութերի խմբագրիչի համար: Գործիքների շարքում՝ գծապատկերներ, կոլաժներ, «թեժ կետեր», ինտերակտիվ տեսանյութեր և այլն:

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Ինտեգրում նյութերի արտաքին պահոցների, գիտելիքների բազաների և ԷԲՀ-ի հետ՝ դասընթացում արտաքին նյութերը ներառելու հարմարության համար:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տասնյակ պատրաստի հաշվետվություններ՝ վերբեռնման աջակցությամբ։ Պրոդուկտի մեջ ներկառուցված կոնստրուկտոր: Կարգավորելի գնահատման սանդղակներ, իրավասությունների համակարգ:

ԳԵՅՄԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

Հետևում դասընթացների յուրացման առաջընթացին: Մակարդակների շնորհում, նշանների և վկայագրերի տրամադրում: Արդյունքների հրապարակում սոց. ցանցերում։

ՕՖՖԼԱՅՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ավտոմատ անվանական ծանուցումների ֆունկցիոնալ և դրանց հիման վրա ինքնավար և հարմարվողական դասընթացների կառուցում: Ուսուցման հետագծերի ձևավորում:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԵԿԱՆԱՏ

Ուսումնական գործընթացների կառավարում ուսումնական պլանների, զուգահեռների և ակադեմիական խմբերի հիման վրա: Առերես ուսուցման աջակցում:

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ
ՍՏԱՆԱԼ ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱյիՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱ ԿԼԻՆԻ:

1-ին քայլ

Խորհրդատվություն և պրոդուկտի ցուցադրում Skype-ի միջոցով

2-րդ քայլ

LMS տեղադրության և ծառայության սակագնի ընտրություն՝ սերվերային կամ ամպային լուծում

3-րդ քայլ

Համաձայնագրի կնքում

4-րդ քայլ

Էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրի տեղադրում և կարգավորում

5-րդ քայլ

Հրահանգում

6-րդ քայլ

Աջակցություն՝ խորհրդատվություն և վարչարարություն


Մեզ երաշխավորում են

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ
ՍՏԱՆԱԼ ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Մեր հաճախորդները

3KL հարթակի արժեքը

Համակարգը ամպի մեջ տեղադրելու սակագներ

Hosted 5GB
ամպ տեխ սպասարկումով
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 50 առցանց օգտատերեր:
 • 5 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
Hosted 25GB
ամպ տեխ սպասարկումով
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 50 առցանց օգտատեր:
 • 25 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
Hosted Pro 50GB
+տեխ.աջակցություն հեռախոսով
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 300 առցանց օգտատեր(առաջարկվող քանակ):1
 • 50 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
 • Կողմնակի մոդուլների տեղադրման և ԷՈՒՀ-ի ընդլայնման հնարավորություն ամպի մեջ:
 • Տեխնիկական աջակցություն հեռախոսով։
Hosted Pro 330GB
+կատարողականի ավելացում
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 600 առցանց օգտատեր(առաջարկվող քանակ):2
 • 330 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
 • ԷՈՒՀ-ն տեղադրված է գերարագ SSD սկավառակի վրա:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
 • Կողմնակի մոդուլների տեղադրման և ԷՈՒՀ-ի ընդլայնման հնարավորություն ամպի մեջ:
 • Տեխնիկական աջակցություն հեռախոսով։
Hosted Pro 1000GB
+կատարողականի ավելացում
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 1000 առցանց օգտատեր (առաջարկվող քանակ):3
 • 1000 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
 • ԷՈՒՀ-ն տեղադրված է գերարագ SSD սկավառակի վրա:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
 • Կողմնակի մոդուլների տեղադրման և ԷՈՒՀ-ի ընդլայնման հնարավորություն ամպի մեջ:
 • Տեխնիկական աջակցություն հեռախոսով։
Hosted Pro 1000GB High Perfomance
+կատարողականի ավելացում
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 2000 առցանց օգտատեր(առաջարկվող քանակ):4
 • 1000 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
 • ԷՈՒՀ-ն տեղադրված է գերարագ SSD սկավառակի վրա:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատվական նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
 • Կողմնակի մոդուլների տեղադրման և ԷՈՒՀ-ի ընդլայնման հնարավորություն ամպի մեջ:
 • Տեխնիկական աջակցություն հեռախոսով։
Hosted Pro 1000GB Extra Perfomance
+կատարողականի ավելացում
Զանգահարեք...
Միանվագ միացման վճար
 • Աշխատունակ ԷՈՒՀ-ով սերվեր:
 • Օգտատերերի անսահմանափակ քանակ:
 • Մինչև 4000 առցանց օգտատեր(առաջարկվող քանակ):5
 • 1000 ԳԲ տարածք տվյալների համար:
 • ԷՈՒՀ-ն տեղադրված է գերարագ SSD սկավառակի վրա:
Տեխ.աջակցություն
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում և թարմացում:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի:
 • ԷՈՒՀ-ի ձևանմուշի դիզայնը ամպի մեջ փոխելու հնարավորություն:
 • Կողմնակի մոդուլների տեղադրման և ԷՈՒՀ-ի ընդլայնման հնարավորություն ամպի մեջ:
 • Տեխնիկական աջակցություն հեռախոսով։

* — Առաջին անգամ պայմանագիր կնքելիս (կամ ընդմիջումից հետո պայմանագիրը վերականգնելիս) գանձվում է միանվագ տեղադրման վճար (միանվագ միացման վճար) 5000 ռուբլի:
        12 ամսից պակաս ժամկետով լիցենզիան երկարաձգելու գրավոր պայմանագիր կնքելիս գանձվում է 5000 ռուբլի լրացուցիչ վճար:
1 — Սահմանափակումը պայմանավորված է տրամադրվող ռեսուրսների հզորությամբ՝ RAM 12 Գբ, պրոցեսոր 8 միջուկ։
2 — Սահմանափակումը պայմանավորված է տրամադրվող ռեսուրսների հզորությամբ՝ RAM 20Gb, պրոցեսոր 12 միջուկ։
3 — Սահմանափակումը պայմանավորված է տրամադրվող ռեսուրսների հզորությամբ՝ RAM 48 Գբ, պրոցեսոր 24 միջուկ։
4 — Սահմանափակումը պայմանավորված է տրամադրվող ռեսուրսների հզորությամբ՝ RAM 92 Գբ, պրոցեսոր 48 միջուկ։
5 — Սահմանափակումը պայմանավորված է տրամադրվող ռեսուրսների հզորությամբ՝ RAM 192 Գբ, պրոցեսոր՝ 96 միջուկ։

Լիցենզիայի նվազագույն ժամկետը 3 ամիս է:

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ
ՍՏԱՆԱԼ ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգը ձեր սերվերում տեղադրելու սակագներ

Norm
Տեխ.սպասարկումով
Զանգահարեք...
 • ԷՈՒՀ-ի դիստրիբուտիվ և ելքային թարմացումներ:
 • Սկզբնական կոդի տրամադրում gnu gpl v3 լիցենզիայի շրջանակներում:
 • Անսահմանափակ քանակով օգտատերեր:
տեխ.աջակցություն 1 տարի
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • ԷՈՒՀ -ի հեռահար տեղադրում և թարմացում1:
 • ԷՈՒՀ կարգավորում ըստ ձեր հայտերի1:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում1:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում1:
 • 4 Նորմո-ժամ ծրագրավորման և ինտեգրման համար:
Optima
+Տեխ.աջակցություն հեռախոսով:
Զանգահարեք...
 • ԷՈՒՀ-ի դիստրիբուտիվ և ելքային թարմացումներ:
 • Սկզբնական կոդի տրամադրում gnu gpl v3 լիցենզիայի շրջանակներում:
 • Անսահմանափակ քանակով օգտատերեր:
տեխ.աջակցություն 1 տարի
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • ԷՈՒՀ -ի հեռահար տեղադրում և թարմացում1:
 • ԷՈՒՀ կարգավորում ըստ ձեր հայտերի1:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում1:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում1:
 • Տեխ.աջակցություն հեռախոսով:
 • 4 Նորմո-ժամ ծրագրավորման և ինտեգրման համար:
Max
+լրացուցիչ ծառայություններ
Զանգահարեք...
 • ԷՈՒՀ-ի դիստրիբուտիվ և ելքային թարմացումներ:
 • Սկզբնական կոդի տրամադրում gnu gpl v3 լիցենզիայի շրջանակներում:
 • Անսահմանափակ քանակով օգտատերեր:
տեխ.աջակցություն 1 տարի
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • ԷՈՒՀ -ի հեռահար տեղադրում և թարմացում1:
 • ԷՈՒՀ կարգավորում ըստ ձեր հայտերի1:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում1:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում1:
 • Տեխ.աջակցություն հեռախոսով:
 • Հեռավար ուսուցում(թրեյնինգ) 1 անձի համար:
 • Համակարգի դիզայն ձեր կայքի ոճով:
 • 10 Նորմո-ժամ ծրագրավորման և ինտեգրման համար:
business
+լրացուցիչ տեխ.սպասարկման էջեր
Զանգահարեք...
 • ԷՈՒՀ-ի դիստրիբուտիվ և ելքային թարմացումներ:
 • Սկզբնական կոդի տրամադրում gnu gpl v3 լիցենզիայի շրջանակներում:
 • Անսահմանափակ քանակով օգտատերեր:
տեխ.աջակցություն 1 տարի
 • Տեղեկատու նյութերի հասանելիություն:
 • Խորհրդատվություն օգտատիրոջ էջի միջոցով:
 • Լրացուցիչ էջեր տեխ.աջակցություն ստանալու համար (մինչև 3 անձ)
 • ԷՈՒՀ -ի հեռահար տեղադրում և թարմացում1:
 • ԷՈՒՀ-ի կարգավորում ըստ ձեր հայտերի1:
 • Մոնիթորինգ, սպասարկում, վերականգնում1:
 • Ավտոմատ պահուստային կրկնօրինակում1:
 • Տեխ.աջակցություն հեռախոսով:
 • Հեռավար ուսուցում(թրեյնինգ) 3 անձի համար:
 • 50 Նորմո-ժամ ծրագրավորման և ինտեգրման համար:

1 — “ՕՏԿՐԻՏԻԵ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԻ” ՍՊԸ ընկերության ինժեներների ուժերով հեռակառավարման ծառայությունը տրամադրվում է միայն Ubuntu Server 20.04 ՕՀ-ով սերվերի վրա տեղակայված համակարգերի համար, որոնք համապատասխանում են համակարգային պահանջներին:

Բազային լիցենզիաների երկարացում 12 ամսով.
Զանգահարեք... – Norm (ներառյալ 2 նորմո-ժամ)
Զանգահարեք... – Optima (ներառյալ 2 նորմո-ժամ)
Զանգահարեք... – Max (ներառյալ 10 նորմո-ժամ)
Զանգահարեք... – Business (ներառյալ 30 նորմո-ժամ)

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ
ՍՏԱՆԱԼ ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Մեր գործընկերները 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

“Օտկրիտիե տեխնոլոգիի” ընկերությունը 15 տարուց ավել աշխատում է LMS Moodle-ի և կրթական այլ վեբ հավելվածների ներդրման և տեխնիկական աջակցման շուկայում։

Մենք ունենք LMS Moodle-ի ներդրման և նրա ֆունկցիոնալությունն ընդլայնելու հսկայական փորձ՝ ըստ անհատական ​​հաճախորդների հայտերի, ակտիվորեն աջակցում ենք Ռուսաստանում Moodle համայնքին: Մեր ընկերության աշխատակիցները LMS Moodle-ի լավագույն ռուսական փորձագետներից են, մասնակցում են Moodle մշակողների և ռուսիֆիկատորների համայնքի գործունեությանը, ինչպես նաև Moodle-ի օգտագործման խնդիրների վերաբերյալ ամենամյա սեմինարի կազմակերպմանը:

Մեր պրոդուկտը 3KL®-ն է՝ էլեկտրոնային ուսուցման միջավայր, որը թույլ է տալիս ստեղծել ուսումնական դասընթացներ և կազմակերպել ուսման գործընթաց:

3KL էլեկտրոնային ուսուցման միջավայրը գրանցված է Ռուսական Ծրագրային ապահովության ռեգիստրում: Գրանցման համար ПO 7069, գրանցման ամսաթիվ 07.10.2020 (Ռուսաստանի հեռահաղորդակցության և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության 06.10.2020 թ. թիվ 515 հրաման):

ԼՈՒՀ 3KL-ը բազային Moodle համակարգի պրոֆեսիոնալ տարբերակն է և լիովին համատեղելի է դրա հետ, տարածվում է “Օտկրիտիե տեխնոլոգիի” ընկերության կողմից:

ԷՈՒՀ 3KL-ի սեփականատեր է հանդիսանում “Օտկրիտիե տեխնոլոգիի” ՍՊԸ-ն: Պետական ​​գրանցման վկայական թիվ 2019665610: Համակարգչային ծրագրերի ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվ 26.11.2019թ.:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

ԱԼԵՔՍԵՅ ԴՅԱՉԵՆԿՈ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

ՄԻԽԱԻԼ ՌԵՆԺԻՆ

ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԶԱՆԳԵՆՔ
ՍՏԱՆԱԼ ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Կոնտակտային տվյալներ

եռախոս՝+374 41 403072

հասցե ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ԳՐ. ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉԻ Փ. 7

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ

և կատարել առաջին քայլը ներդրման ճանապարհին

CRM-форма появится здесь


Սոցիալական ցանցեր

աժանորդագրվեք մեր սոցիալական ցանցերին և տեղեկացեք մեր ընկերության բոլոր իրադարձություններին և նորություններին: